Üretimde çalışan insan sayısının azaldığı, hizmet sektöründe çalışan insan sayısının çoğaldığı günümüzde, takım çalışmasının rolü ve önemi git gide artmaktadır.

 

Çalışanların kendilerini günden güne geliştirmelerinin beklendiği çalışma hayatında Patent A.Ş.; çalışanlarına sürekli gelişimleri için  yeterli bilgiyi ve alt yapıyı sunmakta, mesleki gelişimin gerekliliği olan eğitim ve sertifikaları almaları konusunda personelini devamlı desteklemektedir.

Başa Dön